Portfolio Stendu dizains

Latvijas Zivrūpnieku Savienība

"Latvijas Zivrūpnieku Savienības" stends Briselē

SEAFOOD EXPO GLOBAL 2016, 
Brisele, Beļģija 

26.-28.04.2016