Portfolio Stendu dizains

Latvijas Zivrūpnieku Savienība

"Latvijas Zivrūpnieku Savienības" stends Parīzē

SIAL 2016, 
Parīze, Francija.

16.-20.10.2016