Portfolio Stendu dizains

Latvija

Latvijas nacionālais stends Londonā

NATURAL AND ORGANIC PRODUCTS 2012, 
Londona, Lielbritānija.

01.-02.04.2012