Portfolio Stendu dizains

Latvijas Zivrūpnieku Savienība

"Latvijas Zivrūpnieku Savienības" stends Briselē

EUROPEAN SEAFOOD EXPOSITION 2012, 
Brisele, Beļģija 

24.-26.04.2012