Portfolio Stendu dizains

Latvijas Zivrūpnieku Savienība

"Latvijas Zivrūpnieku Savienības" stends Amsterdamā

WORLD OF PRIVATE LABEL 2012, 
Amsterdama, Nīderlande 

22.-23.05.2012