Portfolio Stendu dizains

Latvijas Zivrūpnieku Savienība

"Latvijas Zivrūpnieku Savienības" stends Amsterdamā

WORLD OF PRIVATE LABEL 2011, 
Amsterdama, Nīderlande

24.-25.05.2011