Portfolio Stendu dizains

Staburadze

Kompānijas "Staburadze" stends Tallinnā

TALLINN FOOD FEST 2010, 
Tallinna, Igaunija

28.-30.10.2010