Portfolio Stendu dizains

Latvijas Zivrūpnieku Savienība

"Latvijas Zivrūpnieku Savienības" stends Maskavā

PRODEXPO 2020, 
Maskava, Krievija 

09.-14.02.2020